Groen plein

Groeninrichting van het plein is een zeer belangrijk onderdeel van het project Plan Mooi Markelo.
Ca. 100 man hebben op de 3 ontwerpavonden in april 2015 hierover hun visie gedeeld.
Groen was een van de specifieke onderdelen op deze ontwerpavonden.

Van de bestaande bomen rondom de voormalige zuivelfabriek blijft een groot deel behouden en deze krijgen meer leefruimte door enkel slechte en in verdrukking geraakte bomen ertussen uit te halen.
Binnen de gestelde randvoorwaarden op basis van het schetsontwerp uit september 2015 realiseren we (op basis van o.a. budget/ planning) een plan dat bij de wensen en ideeën van velen past.
Nieuwe bomen zullen dicht bij de toekomstige galerij geplaatst worden.

En er worden bomen geplant in de parkachtige overgangszone; tussen Museum Eungs Schöppe en de locatie voor tentfeesten (zoals Dorpsfeestmarkelo) en eventuele markten.
Het plein zal ervaren worden vanaf het bordes van Het Beaufort tot aan Grand Café de Kroon.
En vanaf de PLUS Blankhorst Markelo tot aan de hoek richting de Welkoop Markelo.

Hier zullen loop- en zichtlijnen worden gerealiseerd, zodanig dat aangrenzende buren, zoals bijvoorbeeld Eungs Schöppe op een prettige manier verbonden wordt met het plein.

Heb je als (toekomstige) buur bepaalde wensen om passend bij de totaalvisie iets te realiseren dan werkt de Coöperatie Snelkookplan UA daar natuurlijk graag aan mee.

Het gezamenlijke doel is een geweldig gaaf plein met win-win-win voor Markelo.

Voor vragen over de exploitatie van de te behouden fabrieksdelen: Kaasfabriek Markelo